Campanya Frostgrave

Campanya Frostgrave

A partir d’octubre començarem una campanya d’iniciació de tres escenaris a Frostgrave. És una campanya curta i totalment amistosa, amb l’únic propòsit de gaudir d’aquest joc de miniatures, i si qualla la cosa, continuar amb una campanya més...