Al DAU Històric amb Alpha Ares 2017 tindrem l’immens honor de rebre a dues llegendes del miniaturisme, Alan i Michael Perry, que durant quatre dècades han treballat esculpint miniatures per a companyies tan conegudes com Games Workshop, Wargames Foundry o Perry Miniatures.

step by step 28mm

A més de gaudir de la seva presència, el dissabte 18 de novembre a les 16.00 hores impartiran una conferencia-taller d’escultura de miniatures en la qual modelaran per a nosaltres un soldat napoleònic de 28mm i un model ‘3 up’ de finals del segle XVI (serà l’inici d’una nova gamma?). Taller que, pels quals no pugueu assistir, serà transmès en streaming per la nostra pàgina de facebook.

IMG_1913

Ambdues miniatures s’esculpiran seguint la mateixa tècnica, creant primer un “esquelet” de filferro que anar cobrint amb successives capes de masilla. El model estàndard de 28mm seria l’utilitzat per produir les seves sèries de metall, mentre que l’original ‘3 up’ (al triple de la seva grandària final) és el que es modela per a les sèries de plàstic, a partir del com es realitza l’especejament en elements multicomponents que es traslladen als motlles d’acer amb els quals es produeixen les matrius finals que trobem en les nostres caixes, amb les quals poder ensamblar les nostres miniatures de 28mm.