Llistat d’artesans DAU Històric amb Alpha Ares 2017