El dia 25 de febrer de 2011 celebrarem al local del club l'assemblea General Ordinaria.

A les 2300 h., divendres, 25 de febrer.