Simple Great Battles of History, és el nom que tenen les regles genèriques del sistema de jocs simulació de batalles de l'antiguitat de GMT.

SPQR, és el nom del mòdul o caixa de joc del sistema on podem trobar les tropes i batalles principalment del periode de les Guerres Púniques. 

Aquest reglament és una evolució del reglament anterior GBoH (Great Battles of History), i efectivament porta la paraula 'simple' davant. Malgrat això el meu parer personal és que és un sistema de joc millor que la versió anterior, més sobre això més endevant.

Aquest article es centrarà en la batalla de Zama que varem disputar al club Cèsar, en el paper d'Hannibal, i un servidor fent d'Scipio l'Africà, però primer una breu introducció al sistema:

 

Tropes de SGBoH 

 

Tropins SGBoH

 

 Les unitats dels exèrcits de l'antiguitat son representades per fitxes amb diferents factors que les caracteritzen. Tamany (Size) on cada punt son entre 100 i 150 homes, Qualitat de la tropa (TQ, troop quality), un valor abstracte de la qualitat de tropa i moral essent 1 el pitjor i 9 el millor, Moviment (Movement), punts de moviments que gasta la tropa depenent del terrey per on va, Tipus d'unitat i Classe (Unit type & Class, i finalment Tipus de mísl (Missile type) si en té.

Líders

 Els líders o generals son imprescindibles en el sistema. Sense ells les tropes estan fora de comandament i no poden assaltar les unitats de l'enemic. Els factors que caracteritzen els líders son tres:  Alcanç de comandament (Command Range), Iniciativa, i líders d'èlit (elite leaders). A la versió GBoH els líders poden arribar a tenir fins a 5 factors, en canvi al SGBoH només tenen fins a 3.

Mecànica de SBGoH

 A cada mòdul del sistema hi ha una sèrie de batalles històriques on es descriu tot l'ordre de batalla o tropes que composaven els exèrcits. També es presenta un desplegament dels exèrcits històric, i fins i tot de vegades s'ofereix més d'un desplegament segons diversos autors.

 Cada exèrcit es divideix en formacions, i llavors cada jugador procedeix a activar les formacions de cada exèrcit alternativament. Les formacions activades poden realitzar una sèrie d'accions, moure, assaltar les tropes enemigues, disparar mísils, no fer res, i algun altra acció més depenen del tipus de tropa i de la batalla. Cada formació té uns líders determinats assignats i aquest determinen si la formació te comandament i una sèrie d'avantatges i desaventatges.

Aquesta serie de torns alternatius que fa cada jugador a mida que s'activen les formacions poden ser interrumputs per algun dels jugadors mitjançant el 'Trumpet', literalment tocar la trompeta. Aquesta interrupció serveix per que un jugador faci dues activacions seguides amb la mateixa o amb un altra formació. Això només ho poden fer alguns líders, només un determinat nombre de cops per batalla, i només si passen una tirada d'iniciativa contra el seu factor d'iniciativa.

Després de cada activació d'una formació hi ha una fasse de combat cos a cos si s'escau dels components d'aquella formació.

 Finalment les baixes a les unitats causades per rebre míssils, o pel combat cos a cos, o per retirades difícils, o be per moviment molt dificultós a través de segons quins terrenys, fa que les unitats quedin eliminades del joc. Cada unitat pot suportar un nombre de baixes equivalent al seu TQ (troop quality)

 El nombre d'unitats eliminades i la seva qualitat determinen un nombre de punts de desgast de l'exèrcit. Cada batalla té un nombre determinat de punts de desgast per cada exèrcit. Quan es supera aquest nombre, l'exèrcit perd la batalla.

 

Reproducció del desplegament de la batalla de Zama de l'SPQR, amb les formacions, punxa per ampliar-ho:

Zama battle, SPQR

Bonances del SGBoH versus GBoH

 El sistema original GBoH té més detallets que fan allargar el temps de joc de les batalles a més de 3 o 4 hores, normalment al doble. A canvi el nivell de detall no aporta mot més realisme i el considero innecesari.

 Els principals detalls omesos, o be canviats per un sistema més senzill pel 'SimpleGBoH' son:  Reagrupament de les tropes (Rally) per part dels líders, activació de les tropes per líders (a canvi al  'Simple' es fa per formacions), i nombre ilimitat de 'Trumpets' per batalla. Pràcticament tota la resta de mecàniques del reglament original s'incorporen en el nou, de vegades simplificades, però més productives.

 Finalment us confessaré el sobrenom amb que carinyossament anomenem al club el sistema, i de retruc als que hi juguem: Ximplets!

 

 Final de la partida fotografiada mirant desde les linees Romanes, punxa per ampliar-ho:

 

 

Desenvolupament de la nostra Zama:

Totes aquestes imatges son del final de la batalla. va guanyar el Romà però es va quedar molt tocat de baixes al igual que el Cartaginés.

La batalla es va desenvolupar similar a l'històric, però en contes de liar-se les dues ales de cavalleria Romana i Cartaginesa per després tornar la Romana i acabar decantant la batalla, en la nostra Zama només la cavalleria númida i la infanteria lleugera núnida a la dreta de les linees romanes s'ha llençat a l'atac.

Els númides varen acabar amb la, inferior en nombre, cavalleria de l'ala esquerra del Cartaginés i després es van dedicar a flanquejar tota l'ala esquerra Púnica.

Els Cartaginessos veient que estaben a punt d'esser desbordats pel flanc van llençar els veterans a trinxar el màxim possible del centre Romà i algun reforç a la seva ala esquerra.

Malgrat tot el Cartaginés arribà primer al seu nombre de desgast perdent la batalla.

 

Final de partida amb la descripció del que queda de formacions, punxa per ampliar-ho:

 

Ala Dreta Romana, punxa per ampliar-ho:

 

Centre, punxa per ampliar-ho:

 

Unitats eliminades Púniques, punxa per ampliar-ho:

 

Unitats eliminades Romanes, punxa per ampliar-ho: