Les lligues de Impetus en 28mm començaran el proper febrer. Les inscripcions i la presentació de les llistes de exercits les podeu fer al Jaume Ribe (Jaume_rx@hotmail.com) o el Victor Tresaco (tresaco3@gmail.com).

Les normes per les dues lligues són:

 • Els exercits seran de llista tancada i caldrà presentar la llista a l'organització abans del 22 de gener.
 • Els exercits disponibles son els inclusos en el reglament Impetus, en els suplements Extra Impetus 1 i 2 i els que hi ha en la web oficial del joc www.dadiepiombo.com/beta0e.html
 • La classifica es farà fent servir el sistema de punts oficials de Impetus (OFFICIAL POINTS SYSTEM ).
 • Els 4 primers classificats jugaran els playoffs entre ells.
 • La lliga finalitzarà el cap de setmanes de les jornades del club Alpha Ares.
 • Els dos jugadors faran servir els mateixos daus durant la partida.
 • Els jugadors hauran de portar a cada partida la llista validada del seu exercit així com una copia de les taules de joc.
 • No es faran servir les regles expansives del reglament (emboscades, punts de destí, ect).
 • El cost d'inscripció és de 5 euros, que es faran servir per comprar els trofeus.
 • Qualsevol modificació de les regles serà comunicat als participants.
 • Les classificacions es publicaran cada cap de setmana a http://tresaco.blogspot.com/
 • Les taules de joc seran de 120X180cm.
 • Tots els exercits hauran de portar el seu campament (72cm de perímetre).