Segons l'acord arribat a la darrera assemblea fem pública una proposta de nous estatuts de l'associació Alpha Ares.

Els presentem coincidint amb l'assemblea general ordinària de 2009 per fer-ne més difusió, però no per aprovar-los a la mateixa, sinó perqué tothom els pugui llegir, estudiar i faci suggeriments durant uns mesos.

Pasat aquest temps prudencial en un altra assemblea general o be en una de extraòrdinaria els aprovarem, o no.

Punxeu a l'enllaç per obtenir el document:

 Proposta nous Estatuts