Presentem el campionat més esperat d'aquest estiu : La lliga de Blood Bowl, Alpha Ares: FORÃÇA FARSA.

NOVETAT! Ja tenim llista d'equips. Consulta-la, a més anirem actualitzant els resultats.

 

 

 

 

FORÇA FARSA!!

 

  

LLIGA DE BLOOD BOWL DE CAN ALPHA

 

Qui volgui participar només té d'enviarme un email a : LLSAGAZ@HOTMAIL.COM, indicant-me el seu nom i el nom i 'apodo' de l'equip que vol portar….

 

Rules : Es jugaran les rules de la versió 4.0 sense Star Players, ni Magia.