El passat dia 24 de febrer es celebrà l’assemblea general ordinaria d’Alpha Ares. Us adjunto aquí el document sonor del punt primer de l’ordre del dia.

Espero poder-vos oferir, amb l’ajut dels companys de junta, més documents per abans i després de les pròximes assemblees. Especialment, com es va dir, publicar d’antuvi l’ordre del dia unes setmanes abans.

Lectura de l’acta del 2005 (10 MB) en mp3