Jornada de Wargames. Club Alpha Ares.
Museu d'Historia de Catalunya.